Instytucja: 

MASZEWO

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • odpowiedź na informację publiczną przez None

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
  dnia 17.09.2018 r. uprzejmie informuję, iż pismo z dnia 31.08.2018 r.
  nie dotarło do tut. Urzędu, gdyż był niewłaściwy adres
  ({{ email }} <mailto:{{ email }}>).

  Jednocześnie informuję, iż z dniem 20.09.2018 r. informacje o terminie
  rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego będą
  umieszczane na stronie: www.bip.maszewo.pl <http://www.bip.maszewo.pl>
  zakładka: ochrona środowiska, katalog: terminy rozpoczęcia, zakończenia
  oraz miejsca polowań zbiorowych.

  Przekazuję zawiadomienie dot. planowanych terminów polowań zbiorowych.

  Z poważaniem,

  Alicja Szuster

  Urząd Miejski w Maszewie

  Plac Wolności 2

  72-130 Maszewo

  tel. 91 402 33 80

  Załączniki

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Terminy zaplanowanych polowań przez MASZEWO

  Pan

  Krzysztof Wychowałek

  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"

  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź

  Maszewo dnia 08.10.2018

  W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
  dnia 25.09.2018 uprzejmie informuję planach polowań zbiorowych Koła
  Łowieckiego "Bór" I Koła Łowickiego "Łoś" w załączniku.

  Ponad to przekazuję, iż informacje przekazywane do tutejszego Urzędu
  przez dzierżawców lub zarządców obwodu łowieckiego są umieszczane na
  stronie www.bip.maszewo.pl zakładka *Ochrona Środowiska*, katalog:
  *Terminy rozpoczęcia, zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych.*

  Jednocześnie informuję, iż tutejszy Urząd nie jest informowany o miejscu
  przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

  Pozdrawiam
  ****

  --
  Ireneusz Chwiałkowski
  informatyk
  Urząd Miejski w Maszewie
  Pl. Wolności 2
  72-130 Maszewo

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Maszewa
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia lub z innych przyczyn przewidzianych przepisami prawa.
  4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  6) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  Załączniki