Instytucja: 

POLANÓW

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej znak. Or.II.1431.27.2018 przez POLANÓW

  Dzień Dobry,

  Urząd Miejski w Polanowie w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej złożony przez Ośrodek Działań Ekologicznych
  "Źródła" ul. Zielona 27, 90-602 Łódź w dniu 25.09.2018r. - na podstawie
  art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
  publicznej (Dz. U. 2018. 1330)- dnia 09.10.2018r. udzielając odpowiedzi
  na zadane w treści wniosku pytania przekazuje następujące odpowiedzi:

  Ad. 1. Daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
  zaplanowanych polowań:

  1. Koło Łowieckie „BIELIK” SŁAWNO
  • obwód łowiecki nr 39 (Krąg, Bożenice, Buszyno)
  18 – 20października 2018r. w godzinach 7.30 – 17.00
  • obwód łowiecki nr 39 (Krąg, Bożenice)
  15.12.2018r. – rozpoczęcie o godz. 8.00, zakończenie o godz. 15.00;
  05.01.2019r. – rozpoczęcie o godz. 8.00, zakończenie o godz. 15.00;
  12.01.2019r. – rozpoczęcie o godz. 8.00, zakończenie o godz. 15.00.

  2. Koło Łowieckie „SŁONKA” Koszalin – obwód łowiecki 24 i 41 (Krytno,
  Kościernica, Powidz, Sowinko, Nacław)
  Polowanie zbiorowe odbędzie się w dniach: 23 – 25 października 2018r

  3. Koło Łowieckie „ORĘŻ” Koszalin - obwód łowiecki nr 62 (Karsinka,
  Garbno, Rekowo, Cetuń, Rosocha, Dadzewo, Jacinki, Nacław)
  Terminy podane w załączniku nr 1.

  4. Koło Łowieckie „ODYNIEC-DARŁOWO” – obwód łowiecki nr 63 (Gołogóra,
  Żydowo)
  Terminy podane w załączniku nr 2.

  Ad. 2. załączniki nr: 3, 4, 5, 6, 7.

  Ad. 3. Adres strony internetowej, na której podawane są informacje dot.
  terminów polowań zbiorowych w formie obwieszczenia :
  https://bip.polanow.pl/obwieszczenia-zawiadomienia/k/2/17/

  Ad. 4. Na dzień dzisiejszy Urząd Miejski w Polanowie nie otrzymał od
  dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego informacji o miejscu
  przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. W
  przypadku, gdy otrzymamy zawiadomienie odnośnie w/w tematu informacje
  będą również umieszczane na stronie:
  https://bip.polanow.pl/obwieszczenia-zawiadomienia/k/2/17/ .

  --
  Pozdrawiam
  Kazimierz Bodo

  Załączniki

  • załącznik_nr_1.docx
  • załącznik_nr_2.pdf
  • załącznik_nr_3.pdf
  • załącznik_nr_4.pdf
  • załącznik_nr_5.pdf
  • załącznik_nr_6.pdf
  • załącznik_nr_7.pdf