Instytucja: RADOWO MAŁE

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Udostępnienie informacji publicznej - Gmina Radowo Małe przez RADOWO MAŁE

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej
  zaplanowanych terminów polowań zbiorowych na terenie Gminy Radowo Małe
  poniżej przekazuje informacje:
  ad.1. Urząd nie posiada w formie edytowalnej planów polowań zbiorowych.
  Koła Łowieckie przesyłają jedynie formę papierową.
  ad.2. Treść otrzymanych informacji w załączeniu maila.
  ad.3. Plany polowań zbiorowych podawane są do publicznej wiadomości na
  BIP w zakładce Informacje :
  http://bip.radowomale.pl/content.php?cms_id=332||menu=p4
  ad.4. Koła Łowieckie nie przekazują do Urzędu Gminy informacji o
  miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu
  indywidualnym, w związku z powyższym takich informacji na stronie
  internetowej nie zamieszczamy.

  Z poważaniem

  Krystyna Limanowska
  Urząd Gminy Radowo Małe
  ) +48 913972222
  ( tel:913972222) | * klimanowska@radowomale.pl

  Załączniki