Instytucja: STARE CZARNOWO

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARE CZARNOWO

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@stareczarnowo.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 25.09.2018 13:26

  odczytano w dniu 26.09.2018 08:13.

 • wniosek o udostepnienie danych przez STARE CZARNOWO

  Witam!

  W załączeniu przekazuję informacje, o które Pan prosił

  Z poważaniem

  Agnieszka Gancarz

  Inspektor ds. Ochrony Środowiska

  *Urząd Gminy Stare Czarnowo*

  ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo

  tel. (91) 485 70 42

  fax (91) 485 70 60

  e-mail: agancarz@stareczarnowo.pl <mailto:agancarz@stareczarnowo.pl>

  cid:image002.png@01D2EF4C.CA02CDA0

  www.stareczarnowo.pl <http://www.stareczarnowo.pl/>

  Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych
  przetwarzanych w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo z siedzibą: ul. Świętego
  Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo jest: *Wójt Gminy Stare Czarnowo.
  *Szczegółowe informacje znajdzie Pani/Pan na naszej stronie internetowej
  pod adresem:
  https://www.stareczarnowo.pl/strona/menu/56_ochrona_danych_osobowych.

  Załączniki