Instytucja: 

SUCHAŃ

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Gmina Suchań- informacja publiczna przez SUCHAŃ

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 25 września 2018r. w związku z art.
  13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji
  publicznej (Dz. U z 2018r. poz. 1330 z późniejszymi zmianami) uprzejmie
  informuję, co następuje:

  1. na terenie Nadleśnictw Dobrzany i Choszczno oraz Gmin Recz, Suchań,
  Dobrzany, Marianowo w obwodzie nr 187 dzierżawionym przez Zarząd Koła
  Łowieckiego "ROGACZ" w Stargardzie odbędą się polowania :

  -01.08.2018-03.08.2018 - polowanie komercyjne na sarny -rogacze

  -12.09.2018-15.09.2018 - polowanie komercyjne na jelenie - byki

  -16.09.2018-21.09.2018- polowanie komercyjne na jelenie-byki

  -10.11.2018-13.11.2018- polowanie komercyjne zbiorowe na zwierzynę grubą

  -02.01.2019-06.01.2019- polowanie komercyjne zbiorowe na zwierzynę grubą

  -16.10.2018-22.10.2018- polowanie komercyjne na zwierzynę grubą

  -15.08.2018- polowanie zbiorowe na kaczki

  -26.08.2018-polowanie zbiorowe na kaczki

  -07.10.2018-polowanie zbiorowe na zwierzynę grubą

  -27.10.2018-28.10.2018-polwoanie zbiorowe na zwierzynę grubą

  -22.12.2018-polowanie zbiorowe na zwierzynę grubą

  -13.01.2019- polowanie zbiorowe na zwierzynę grubą

  -08.09.2018- polowanie zbiorowe na kaczki

  2. w załączeniu przesyłam skany pism otrzymanych od Koła Łowieckiego
  "Rogacz"

  3. _https://suchan.pl/aktualnosci/pokaz/931_kolo_lowieckie_rogacz
  _

  4. w  2018 roku dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich nie
  przekazali do tut. Urzędu informacji o o miejscu przechowywania książki
  ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

  Z poważaniem

  Ilona Kubera

  Stanowisko do spraw gospodarki przestrzennej i nieruchomości

  Urząd Miejski w Suchaniu

  ------------------------------------------------------------------------

  Załączniki

  • SKM_C224e18092707240_0002.jpg
  • SKM_C224e18092707240_0001.jpg
  • SKM_C224e18092707230_0003.jpg
  • SKM_C224e18092707230_0001.jpg
  • SKM_C224e18092707230_0002.jpg