Instytucja: 

TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Udzielenie informacji publicznej przez TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

  W odpowiedzi na pismo e-mail z dnia 25 września 2018r. w sprawie wniosku
  o udostępnienie informacji publicznej informuję, że treści wszystkich
  informacji przekazanych zgodnie z art.42ab ust.1 ustawy Prawo łowieckie
  zawarte są w ogłoszeniach 2018r. na Biuletyn Informacji Publicznej Gminy
  Trzcińsko-Zdrój, jednocześnie informuję, że gmina nie posiada książek
  ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, a miejscem ich
  przechowywania są Koła Łowieckie należące do terenu gminy.

  Pozdrawiam,
  Monika Sawicka

  ----------------------------------------

  Monika Sawicka
  Referat budownictwa, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska
  Urząd Miejski Trzcińsko-Zdrój
  ul. Rynek 15
  74-510 Trzcińsko-Zdrój
  tel. 91 4148 001 wew. 31

  herb
  Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w
  Urzędzie jest Gmina Trzcińsko-Zdrój, reprezentowana przez Burmistrza
  Trzcińska-Zdroju. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania
  danych osobowych znajdują się na stronie BIP Urzędu pod adresem:

  http://bip.trzcinsko-zdroj.pl/strony/menu/82.dhtml

  Załączniki

 • Re: Udzielenie informacji publicznej przez krzysztof

  1.
  Prosiłem o skany informacji nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich, jeśli skany te znajdują się w BIP, poproszę o wskazanie dokładnego miejsca (linku) do każdego konkretnego skanu zawiadomienia nadesłanego na podstawie art. 42ab ustawy Prawo łowieckie.

  2.
  Proszę o przesłanie treści obwieszczeń wydanych przez Burmistrza Trzcińska-Zdroju na podstawie art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie, zawierających informacje o miejscach przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

  z poważaniem,
  Krzysztof Wychowałek

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535