Instytucja: 

TRZEBIATÓW

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TRZEBIATÓW

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2018-09-25 13:27

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2018-09-25 13:46

 • polowania zbiorowe przez TRZEBIATÓW

  W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej udzielam odpowiedzi na zadane w treści wniosku pytanie:

  1. i 2. W załączeniu przesyłam skan Obwieszczenia Burmistrza Trzebiatowa o organizacji polowania zbiorowego przez Koło Łowieckie “ Łabędź”.
  w obwodzie łowieckim nr 9, które odbędzie się 06 października 2018r. w godzinach od 8,30 do 15,00.
  3. Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych umieszczone jest na stronie internetowej urzędu, na bip.trzebiatów.pl w zakładce “Łowiectwo” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
  4.Informacje o przechowywaniu książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidulanym umieszczone zostaną na bip.trzebiatów.pl w zakładce “Łowiectwo”

  Danuta Merło
  Urząd Miejski w Trzebiatowie
  Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
  tel. 91 38 72 275 wew. 140

  Załączniki

 • Re: polowania zbiorowe przez krzysztof

  Dziękuję za informację. Chciałem tylko zwrócić Państwa uwagę, że zawiadomienie przesłane przez WKŁ "Łąbędź" w dn. 28.09.2018, a dotyczące polowania mającego odbyć się w dn. 06.10.2018, zostało złożone do urzędu z uchybieniem terminu określonego w art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie.

  z poważaniem,
  Krzysztof Wychowałek

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TRZEBIATÓW

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2018-10-01 13:57

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2018-10-01 14:18