Instytucja: 

ZŁOCIENIEC

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • odpowiedź ws informacji publicznej przez ZŁOCIENIEC

  W odpowiedzi na Pana wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
  25 września 2018 r. informuję, że po 01 kwietnia 2018 r. wpłynęły
  następujące zawiadomienia dotyczące zaplanowanych terminów polowań
  zbiorowych (data polowania, godzina zbiórki, miejsce /obwód, nadleśnictwo/):

  1) Koło Łowieckie "Myśliwiec"

      - 19.08.2018 r. godzina. 05.00 - obwody nr 133, 134 i 174 -
  Nadleśnictwa Czaplinek i Borne Sulinowo

      - 26.08.2018 r. godzina 05.00 - obwody nr  133, 134, 174 -
  Nadleśnictwa Czaplinek i Borne Sulinowo

      - 21.10.2018 r. godzina 06.30 - obwody nr 134, 174 - Nadleśnictwa
  Czaplinek i Borne Sulinowo

     - 03.11.2018 r. godzina 06.00 - obwód nr 133 - Nadleśnictwo Czaplinek

     - 22-23.11.2018 r. brak wskazanej godziny - obwody nr 133, 134 i 174
  - Nadleśnictwa Czaplinek i Borne Sulinowo

     - 25.11.2018 r. godzina 06.30 - obwód nr 174 - Nadleśnictwo Borne
  Sulinowo

     - 06.-09.12.2018 r. brak wskazanej godziny - obwody nr 133, 134 i
  174 - Nadleśnictwa Czaplinek i Borne Sulinowo

     - 16.12.2018 r. godzina. 07.00 - obwody nr 134 i 174 - Nadleśnictwa
  Czaplinek i Borne Sulinowo

     - 23.12.2018 r. godzina. 07.00 - obwód nr 133 - Nadleśnictwa Czaplinek

     - 30.12.2018 r. godzina. 07.30 - obwody nr 134 i 174 - Nadleśnictwa
  Czaplinek i Borne Sulinowo

      - 04.-08.01.2019 r. brak wskazanej godziny - obwody nr 133, 134 i
  174 - Nadleśnictwa Czaplinek i Borne Sulinowo

      - 13.01.2019 r. godzina 07.30 - obwody nr 133, 134 i 174 -
  Nadleśnictwa Czaplinek i Borne Sulinowo

  2) Koło Łowieckie "Srebrny Lis"

      - 15.08.2018 r. godzina 18.00, obwód nr 464

       - 07.10.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 317

       - 14.10.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 464

       - 19-21.10.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 177

      - 28.10.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 464

      - 04.11.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 464

      - 11.11.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 317

      - 16-18.11.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 177

      - 25.11.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 464

     - 02.12.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 464

     - 09.12.2018 r. brak wskazanej godziny, obwód nr 317

     - 16.12.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 464

     - 30.12.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 464

     - 06.01.2019 r. godzina 08.00, obwód nr 464

     - 11-13.01.2019 r. godzina 08.00, obwód nr 177

    - 20.01.2019 r. godzina 08.00, obwód nr 317

    - 20.01.2019 r. godzina 08.00, obwód nr 464

    - 27.01.2019 r. godzina 08.00, obwód nr 464

    - 03.02.2019 r. godzina 08.00, obwód nr 464

    - 10.02.2019 r. godzina 08.00, obwód nr 464

    - 17.02.2019 r. godzina 08.00, obwód nr 317

    - 24.02.2019 r. godzina 08.00, obwód nr 464

  3) Koło Łowieckie "Cyranka"

     - 20.10.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 143/146

     - 27.10.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 143/146

     - 03.11.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 143/146

    - 24.11.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 143/146

    - 01.12.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 143/146

    - 08.12.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 143/146

    - 15.12.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 143/146

    - 22.12.2018 r. godzina 08.00, obwód nr 143/146

    - 05.01.2019 r. godzina 08.00, obwód nr 143/146

    - 12.01.2019 r. godzina 08.00, obwód nr 143/146

  W załączeniu do niniejszej wiadomości przesyłam skany kalendarzy polowań
  zbiorowych przesłanych przez Koła Łowieckie "Cyranka", "Srebrny Lis" i
  "Myśliwiec". Informacje te umieszczone zostały pod poniższymi linkami:

  https://www.zlocieniec.pl/aktualnosci/pokaz/3802_plan_polowan_kola_lowieckiego_srebrny_lis_w_tarczynie
  - polowania zbiorowe KŁ "Srebrny Lis"

  http://bip.zlocieniec.pl/dokumenty/5931      - polowania zbiorowe KŁ
  "Cyranka"

  http://bip.zlocieniec.pl/dokumenty/5900       - polowania zbiorowe KŁ
  "Myśliwiec"

  W przyszłości zawiadomienia o terminach oraz miejscach polowań
  zbiorowych będą umieszczane na następujących stronach:

  www.zlocieniec.pl

  http://bip.zlocieniec.pl/dokumenty/menu/7

  W przypadku przekazania przez Dzierżawcę albo Zarządcę Koła Łowieckiego
  informacji o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na
  polowaniu indywidualnym informacja ta zostanie umieszczona na
  następujących stronach:

  www.zlocieniec.pl

  http://bip.zlocieniec.pl/dokumenty/menu/7

  Z poważaniem

  Damian Świercz

  Załączniki