Instytucja: INOWŁÓDZ

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez INOWŁÓDZ

  Inowłódz, dnia 04.10.2018 r.

  Urząd Gminy Inowłódz przesyła w załączniku odpowiedź na wniosek.

  Julita Dorocińska
  Inspektow ds. gospodarki komunalnej
  Urząd Gminy Inowłódz
  ul. Spalska 2
  97-215 Inowłódz
  tel. (44) 7101186
  tel. kom. 887575572

  Załączniki

 • Re: RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Dziękuję za nadesłane informacje, ponieważ na stronie https://bip.inowlodz.pl/zalatwianie-spraw-w-urzedzie-gminy-inowlodz/sprawy-lowieckie
  znajduje się informacja utworzona w dniu 5 października 2018, o godz. 14:31:14 dotycząca polowania zbiorowego "w lasach w okolicach wsi Sługocice, Brzustów, Dąbrowa, Tomaszówek, Łokietka, Dęba, Dęborzeczka i Buczek", proszę o nadesłanie:

  1. skanu powiadomienia nadesłanego przez Nadleśnictwo Smardzewice dotyczącego polowania w dn. 06.10.2018
  2. skanu strony z dziennika podawczego potwierdzającego datę wpływu tego zawiadomienia

  Jak również proszę o nadesłanie

  3. skanów obwieszczeń Wójta Gminy Inowłódz, o których mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie, dotyczących polowań zgłoszonych na dzień 06.10.2018

  Żądane informacje proszę przekazać w formie elektronicznej na adres email sprawa-10039@pokot.pl

  z poważaniem,
  Krzysztof Wychowałek

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535

 • Re: Re: RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Proszę o odpowiedź na wniosek z dn. 07.10.2018 r.

  Krzysztof Wychowałek

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535

 • odpowiedz na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez INOWŁÓDZ

  Witam,

  Urząd Gminy Inowłódz w załącznikach przesyła odpowiedz na wniosek o
  udzielenie informacji publicznej z dnia 07.10.2018 r.

  Jednocześnie zwracamy się z prośbą o podanie numeru rachunku
  rozliczeniowego, na który zostanie przesłana kwota 480,00 zł (słownie:
  czterysta osiemdziesiąt zł.) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

  Sprawę prowadzi Pani Julita Dorocińska, email kontaktowy rolny@inowlodz.pl

  Pozdrawiam,

  Lidia Jackow

  Urząd Gminy Inowłódz

  Inspektor ds. informacji i obsługi interesanta

  Tel. 44 710 12 33 w. 12

  517 910 567

  Załączniki

 • dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej - wykonanie wyroku II SAB/Łd 13/19 przez None

  Dzień dobry,

  Niestety nie dotarł do nas Państwa mail z dnia 14.06.2019 r.
  zawierający informację publiczną z naszego wniosku z dn. 07.10.2018 r.
  Uprzejmie proszę o ponowne wysłanie wszystkich załączników
  (zawierających m.in obwieszczenia wójta i skan z dziennika podawczego)
  na adres sprawa-10039@pokot.pl

  --
  Krzysztof Wychowałek
  ODE Źródła, Łódź