'

Instytucja: INOWŁÓDZ

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez INOWŁÓDZ

  Inowłódz, dnia 04.10.2018 r.

  Urząd Gminy Inowłódz przesyła w załączniku odpowiedź na wniosek.

  Julita Dorocińska
  Inspektow ds. gospodarki komunalnej
  Urząd Gminy Inowłódz
  ul. Spalska 2
  97-215 Inowłódz
  tel. (44) 7101186
  tel. kom. 887575572

 • Re: RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Dziękuję za nadesłane informacje, ponieważ na stronie https://bip.inowlodz.pl/zalatwianie-spraw-w-urzedzie-gminy-inowlodz/sprawy-lowieckie
  znajduje się informacja utworzona w dniu 5 października 2018, o godz. 14:31:14 dotycząca polowania zbiorowego "w lasach w okolicach wsi Sługocice, Brzustów, Dąbrowa, Tomaszówek, Łokietka, Dęba, Dęborzeczka i Buczek", proszę o nadesłanie:

  1. skanu powiadomienia nadesłanego przez Nadleśnictwo Smardzewice dotyczącego polowania w dn. 06.10.2018
  2. skanu strony z dziennika podawczego potwierdzającego datę wpływu tego zawiadomienia

  Jak również proszę o nadesłanie

  3. skanów obwieszczeń Wójta Gminy Inowłódz, o których mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie, dotyczących polowań zgłoszonych na dzień 06.10.2018

  Żądane informacje proszę przekazać w formie elektronicznej na adres email sprawa-10039@pokot.pl

  z poważaniem,
  Krzysztof Wychowałek

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535

 • Re: Re: RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Proszę o odpowiedź na wniosek z dn. 07.10.2018 r.

  Krzysztof Wychowałek

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535