Instytucja: LUBOCHNIA

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBOCHNIA

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@lubochnia.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-10-01 20:46

  odczytano w dniu 2018-10-02 09:37.

 • sprzeciw wobec polowania zbiorowego przez LUBOCHNIA

  Do:
  Wójt Gminy Lubochnia

  Na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie zgłaszam sprzeciw
  wobec polowania zbiorowego zaplanowanego na dzień 06.10.2018 na terenie
  gminy Lubochnia.

  Pismo w załączeniu.
  Proszę o niezwłoczne powiadomienie organizatora polowania zgodnie z art.
  42ab ust. 4 ustawy Prawo łowieckie.

  z poważaniem,
  Elżbieta Świderek

  Załączniki

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Ponieważ upłynął maksymalny termin na udzielenie informacji publicznej przewidziany przez art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wzywam do bezzwłocznego wykonania mojego wniosku z dn. 01.10.2018 r.

  z poważaniem,
  Krzysztof Wychowałek

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBOCHNIA

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@lubochnia.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-10-16 23:07

  odczytano w dniu 2018-10-17 08:23.

 • dot. zbiorowych polowań przez LUBOCHNIA

  Dzień dobry

  Urząd Gminy w Lubochni przesyła odpowiedź na informację publiczną w
  formie skanów informacji dotyczących zbiorowych polowań.

  Barbara Męcina

  Inspektor Urzędu Gminy

  Załączniki

 • FW: dot. książki8 ewidencji polowań indywidualnych przez LUBOCHNIA

  Dzień dobry,
  W uzupełnieniu odpowiedzi na wniosek - informację publiczną w załączeniu
  przesyłam skan informacji dot. książki pobytu na polowaniu indywidualnym
  Nadleśnictwa Spała.

  Barbara Męcina
  Inspektor UG Lubochnia

  Załączniki

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji:

  1. kiedy Wójt Gminy Lubochnia otrzymał od Koła Łowieckiego "Hubal" zawiadomienie, o którym mowa w art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, dotyczące polowań zbiorowych zaplanowanych w terminie 19.10.2019 oraz 26.10.2019, zawierające godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca tych polowań?

  2. kiedy Wójt Gminy Lubochnia podał do publicznej wiadomości terminy oraz miejsca tych polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie?

  Żądaną informację proszę przysłać w formie wiadomości elektronicznej na adres email sprawa-10040@pokot.pl

  Krzysztof Wychowałek

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBOCHNIA

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@lubochnia.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2019-10-24 10:31

  odczytano w dniu 2019-10-24 10:49.