Instytucja: 

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 10.06.2020 21:05

  odczytano w dniu 15.06.2020 08:45.

 • Adm - 0143-67/20 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi
  Południe w Warszawie z dn. 18.06.2020 r. na korespondencję elektroniczną z
  dn. 10.06.2020 r.

  Z poważaniem,

  Beata Domagalska

  Sekretariat Prezesa

  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe

  w Warszawie

  Niniejsza wiadomość wraz z ewentualnymi załącznikami może zawierać
  informacje poufne i/lub prawnie chronione i jest przeznaczona wyłącznie dla
  adresata. Ujawnianie, kopiowanie lub wykorzystywanie tych informacji przez
  osoby nieuprawnione jest zabronione. Jeśli nie jest Pan/i adresatem tej
  wiadomości lub otrzymał/a ją Pan/i omyłkowo, prosimy o powiadomienie o tym
  fakcie nadawcy i usunięcie wszelkich kopii tej wiadomości.

  Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi -
  Południe w Warszawie z siedzibą przy ul. Terespolskiej 15a w Warszawie.
  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są
  na stronie: <http://www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl/>
  www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl w zakładce Ochrona danych osobowych
  oraz w budynku Sądu.

  Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

  Załączniki

  • 738-0006.pdf