Instytucja: 

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

  Dzień dobry,

  w odpowiedzi na wniosek z dnia 15 czerwca 2020 roku zgodnie z zarządzeniem
  Prezesa tutejszego Sądu informuję, że w tutejszym Sądzie od 2002 roku do
  dnia dzisiejszego, tj. 16 czerwca 2020 roku nie zarejestrowano sprawy
  wnioskowanej ww. mailem.

  Adm-0143-71/20

  Z poważaniem,

  Bogdan Płonecki

  Specjalista ds. administracyjnych

  Sekretariat Wiceprezesa

  tel. +48 22 50 91 505

  e-mail: <mailto:{{ email }}>
  {{ email }}

  Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

  ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa

  tel. + 48 22 50 91 500 (centrala), fax +48 22 50 91 160

  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  tel. + 48 22 50 91 158

  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie
  internetowej Sądu: <http://www.srpragapolnoc.pl/> www.srpragapolnoc.pl

  Administratorem Państwa danych osobowych, w zależności od celu, w jakim
  prowadzona jest korespondencja e-mailowa jest: Sąd Rejonowy dla Warszawy
  Pragi-Północ w Warszawie, Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w
  Warszawie lub Dyrektor Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
  z siedzibą w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A, 03-813 Warszawa. Więcej
  informacji dot. przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie
  Sądu Rejonowego dla warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod adresem:
  <http://www.srpragapolnoc.pl/> www.srpragapolnoc.pl w zakładce "Ochrona
  danych osobowych".

  Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może
  być poufna. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem
  informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie
  powyższej wiadomości jest zabronione. Jeżeli nasza korespondencja została
  Pani/Panu dostarczona omyłkowo prosimy o powiadomienie nadawcy oraz
  niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy.
  Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ
  w Warszawie.

  Przed wydrukowaniem tej wiadomości zastanów się, czy jest to konieczne.
  Pomyśl o środowisku.