'

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: boi@mokotow.sr.gov.pl
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Data: 2020-06-10 21:05

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Re: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

  Dzień dobry

  Uprzejmie informuję że mail został przekazany do oddziału
  administracyjnego .

  Z poważaniem
  starszy inspektor Iwona Szyszko
  --
  --------------------
  Biuro Obsługi Interesanta
  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

  --
  Treść niniejszej wiadomości oraz załączniki są poufne i prawnie
  chronione. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani adresatem informujemy, że
  jej rozpowszechnianie, kopiowanie lub inne działanie o podobnych
  charakterze jest zabronione. Jednocześnie prosimy o niezwłoczne i trwałe
  jej usunięcie oraz poinformowanie o zaistniałej sytuacji nadawcę.

 • adm.0143-155/20 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

  Dzień dobry,

  W załączeniu przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 10 czerwca 2020
  roku.

  Z poważaniem

  Anna Wieczorek

  Oddział Administracyjny

  Sądu Rejonowego

  dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

  tel.: (22) 501-97-02, (22) 501-97-03,

  fax.: (22) 620-34-45

  e-mail: a.wieczorek@mokotow.sr.gov.pl <mailto:a.wieczorek@mokotow.sr.gov.pl>

  Załączniki