Instytucja: 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Fwd: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

  Szanowni Państwo,

  wiadomość przekazuję do Oddziału Administracyjnego.

  z wyrazami szacunku
  Kamil Bartosiewicz
  Zastępca Kierownika Biura Obsługi Interesantów
  Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

  Biuro Obsługi Interesantów jest czynne:

  w pon. od godz. 08:30 do 18:00 - ostatni interesant jest wywoływany o 17:45,

  od wt. do pt. od godz. 08:30 do 15:30 – ostatni interesant jest
  wywoływany o 15:25

  Kontakt: 22 328 60 30 lub e-mail:
  {{ email }}<mailto:{{ email }}>

  /
  /

  logo
  Biuro Obsługi Interesantów
  ul.Kocjana 3, bud C, hol główny
  01-473 Warszawa
  *Przed wydrukowaniem tej wiadomości zastanów się,**czy jest to
  konieczne. Pomyśl o środowisku.*

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Data: Wed, 10 Jun 2020 19:05:57 -0000
  Nadawca: {{ email }}
  Odpowiedź-Do: {{ email }}
  Adresat: {{ email }}

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.)
  oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
  administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA)
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako:
  Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych
  (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od
  2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
  dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej
  jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu
  podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść
  orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych,
  sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z
  art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na
  wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po
  dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{ email }}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

  --

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
  www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

  Załączniki

  • LOGO_Sądu.jpeg
 • SR W-wa SPRAWA 28218 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

  Szanowni Państwo - w nawiązaniu do pisma z dnia 15.06.2020 r. (w przedmiocie
  umieszczenia orzeczeń w Portalu) proszę o kontakt telefoniczny.

  Z poważaniem

  Ewa Górnicka

  Zastępca Kierownika

  Oddziału Administracyjnego

  Sądu Rejonowego
  dla Warszawy Żoliborza

  w Warszawie

  tel. 22 328 67 13

  fax 22 328 67 04
  e-mail: {{ email }}

 • SR W-wa Żoliborz sprawa 28218 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

  W odpowiedz na pismo z dnia 15.06.2020 r. uprzejmie przesyłam skan wyroku w
  sprawie I C 150/10, albowiem umieszczenie w Portalu Orzeczeń jest możliwe
  jedynie w sprawach zarejestrowanych od 2013 roku.

  Z poważaniem

  Ewa Górnicka

  Zastępca Kierownika

  Oddziału Administracyjnego

  Sądu Rejonowego
  dla Warszawy Żoliborza

  w Warszawie

  tel. 22 328 67 13

  fax 22 328 67 04
  e-mail: {{ email }}

  Załączniki

  • IC_150.10.pdf