Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

  Twoja wiadomość

  Do: Michalak Monika
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 10 czerwca 2020 21:05:58 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 12 czerwca 2020 07:33:51 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Przeczytane: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

  Twoja wiadomość

  Do: Michalak Monika
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 10 czerwca 2020 21:05:58 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 12 czerwca 2020 07:35:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Przeczytane: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

  Twoja wiadomość

  Do: Gil Aleksandra
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 10 czerwca 2020 21:05:58 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 15 czerwca 2020 07:48:47 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Przeczytane: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

  Twoja wiadomość

  Do: Czarnecka Małgorzata
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 10 czerwca 2020 21:05:58 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 15 czerwca 2020 10:18:02 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • informacja publiczna - Adm. 0471-50/20 przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10
  czerwca 2020 r.
  w załączniku przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie
  z dnia 18 czerwca 2020 r.

  _Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma._ _
  ___
  Z poważaniem _
  Iwona Winiarczyk_
  Oddział Administracyjny
  Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

  Załączniki