Instytucja: 

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • A-065-182/20 przez Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

  --
  Dzień dobry,
  W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana SSR Tomasza Sroki – Wiceprezesa Sądu Rejonowego
  Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 23.06.2020r.

  Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

  Pozdrawiam

  Z up. Kierownika Oddziału Administracyjnego
  Magdalena Figiel
  Specjalista ds. administracyjnych

  Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
  ul. Kamiennogórska 26
  tel. 61 65 85 205
  fax. 61 62 89 703
  e-mail: {{ email }}

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Niniejsza wiadomość jak i ewentualne jej załączniki jest przeznaczona wyłącznie dla osób
  lub podmiotów będących jej adresatami. Stanowi w ten sposób korespondencję o charakterze
  służbowym i może zawierać informacje poufne. W przypadku omyłkowego otrzymania tej
  wiadomości, prosimy o natychmiastowe uprzedzenie nadawcy elektroniczną pocztą zwrotną,
  a następnie o usunięcie jej wraz z załącznikami, bez zachowania kopii.

  Załączniki

  • 065_182_20.pdf