Instytucja: 

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • A-123-50/20 przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

  W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2020r.
  Z poważaniem
  Romuald Lisowski
  Główny specjalista ds. administracyjnych

  [NOWY-JEDEN]
  e-mail: {{ email }}<mailto:{{ email }}>
  http://www.poznan-nowemiasto.sr.gov.pl<http://www.poznan-nowemiasto.sr.gov.pl/>

  Wszelkie informacje zawarte w tej wiadomości maja charakter służbowy. Rozpowszechnianie wiadomości, jej kopiowanie lub edycja dozwolone są wyłącznie adresatowi. jeśli nie są Państwo adresatem powyższej wiadomości, zwracam się z uprzejmą prośbą o jej odesłanie na adres nadawcy, a następnie usunięcie z pamięci komputera.
  [eko]

  PRZED WYDRUKOWANIEM TEJ WIADOMOŚCI UPEWNIJ SIĘ, CZY JEST TO FAKTYCZNIE KONIECZNE I NIEZBĘDNE.

  Załączniki

  • image003.jpg
  • image004.jpg
  • pismo_prezesa.pdf
 • RE: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

  Sekretariat VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału informuje, że w odpowiedzi na Państwa pismo (mail) z dnia 10.06.2020 r. obejmujące wniosek o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019.1429) Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podnosi, że nie jest operatorem Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych i tym samym nie ma technicznej możliwości zamieszczenia na tymże portalu jakichkolwiek danych. Sąd wskazuje, że wszelkie wnioski i petycje dotyczące zakresu danych zamieszczanych na Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych należy kierować bezpośrednio do Ministerstwa Sprawiedliwości.

  Na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału
  Z-ca Kierownika Sekretariatu
  Katarzyna Walkiewicz