Instytucja: 

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • FW: [SPAM] Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

  Dzień Dobry

  W załączeniu przekazuję maila Pani Katarzyny Batko-Tołuć.

  Z poważaniem

  Ewa Frątczak

  Biuro Obsługi Interesantów

  Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

  tel. +48 61 666 08 50

  {{ email }}

  http://www.poznan-staremiasto.sr.gov.pl

  Załączniki

  • image001.jpg
 • A-0142-48/20 odpowiedź na e-maila z dnia 10 czerwca 2020r. przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

  Dzień dobry
  W odpowiedzi na Państwa pismo elektroniczne z dnia 10 czerwca 2020 roku
  w załączeniu przesyłam pismo Pani Marty Michałek- Dutkiewicz Wiceprezes
  Sądu Rejonowego Poznań- Stare Miasto w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2020 roku.
  Z poważaniem
  Marzena Kikas
  Oddział Administracyjny
   tel. 61 46 82 508

  Załączniki

  • pismo_z_15_czerwca_2020r..pdf