Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Brodnicy

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • wniosek o publikacje wyroków a art. 23 przez Sąd Rejonowy w Brodnicy

  Dzień dobry.

  W załączeniu przesyłam pismo Pana Prezesa z dnia 18.06.2020r.

  Barbara Bogacka

  Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego

  Sądu Rejonowego w Brodnicy

  Tel. 56 49 41 711

  "Sąd Rejonowy z siedzibą w Brodnicy, przy ul. Sądowej 5 reprezentowany przez
  Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Brodnicy informuje, że przetwarzanie
  Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr
  119, str.1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
  dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w
  Brodnicy pod adresem: <http://www.brodnica.sr.gov.pl/>
  http://www.brodnica.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona Danych Osobowych."

  Załączniki

  • S28C-120061813580.pdf