Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Jaśle

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Read: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Jaśle

  Twoja wiadomość

  Do: Budziak Danuta
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 10 czerwca 2020 22:14:34 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 15 czerwca 2020 08:29:06 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Informacja publiczna SR Jasło przez Sąd Rejonowy w Jaśle

  Uprzejmie przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w Jaśle z dnia 29 czerwca 2020r.

  Danuta Budziak

  Inspektor ds.administracyjnych

  w Sądzie Rejonowym w Jaśle

  Załączniki

  • Informacja_publiczna_A-05-53-20.pdf
 • Pismo A-05-53-20 - SR w Jaśle przez Sąd Rejonowy w Jaśle

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w jaśle.

  z poważaniem

  Danuta Budziak

  Inspektor ds.administracyjnych

  w Sądzie Rejonowym w Jaśle

  Załączniki

  • Pismo_A-05-53-20.pdf
 • Re: Pismo A-05-53-20 - SR w Jaśle przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  dziękujemy za przesłanie odpowiedzi. Informacja, że nie wydawali Państwo orzeczeń w przywołanym zakresie, jest dla nas wystarczająca.

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
  www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

 • Read: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Jaśle

  Twoja wiadomość

  Do: Budziak Danuta
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 25 sierpnia 2020 10:26:41 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 25 sierpnia 2020 11:33:26 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.