Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Miastku

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Miastku

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 10.06.2020 22:14

  odczytano w dniu 12.06.2020 09:46.

 • RE: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Miastku

  Dzień dobry

  W wykonaniu zarządzenia Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Miastku informuję, że Sąd Rejonowy w Miastku został utworzony z dniem 01 lipca 2015r.

  Nadto informuję, iż w Sądzie Rejonowym w Miastku nie było spraw o czyn z art. 23 ustawy z dnia 06 wrzesnia 2001r. o dostepie do informacji publicznej.

  z poważaniem

  Agnieszka Krauze

  Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

  Sądu Rejonowego w Miastku

  * <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  * telefon: 59 858 71 04

  fax: 59 858 71 14

  „Ten e-mail może zawierać informacje poufne i/lub chronione prawem. W przypadku gdyby otrzymali Państwo tę wiadomość przypadkowo lub przez pomyłkę, proszę usunąć jej treść oraz jak najszybciej poinformować o tym fakcie nadawcę. Kopiowanie, i/lub przesyłanie dalej informacji zawartych w tym e-mail'u przez osoby do tego nieuprawnione jest zabronione.

  Sąd Rejonowy w Miastku z siedzibą w Miastku przy ul. Armii Krajowej 30, 77 – 200 Miastko, informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Miastku pod adresem: <http://www.miastko.sr.gov.pl/> www.miastko.sr.gov.pl -> Ochrona Danych Osobowych.”

  Załączniki

  • Klauzula_informacyjna_udostępnienie_informacji_publicznej.docx
 • Przeczytano: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Miastku

  Załączniki

  • winmail_zJqCzoX.dat