Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Olkuszu

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Adm.-0144-38/20 przez Sąd Rejonowy w Olkuszu

  Adm.-0144-38/20

  W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na mail z 12.06.2020 r.

  -

  Ewa Strojna-Podlejska

  Oddział Administracyjny

  Sąd Rejonowy w Olkuszu

  ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45

  32-300 Olkusz

  tel. (32) 626-11-28

  e-mail: <mailto:{{ email }}>
  {{ email }}

  * Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sąd Rejonowy w
  Olkuszu, Prezes Sądu Rejonowego w Olkuszu, Dyrektor Sądu Rejonowego w
  Olkuszu z siedzibą przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45, 32-300 Olkusz, wg
  realizowanych zadań.
  * Informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe, przesłane do Sądu Rejonowego
  w Olkuszu poprzez korzystanie z poczty elektronicznej, są gromadzone,
  przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i
  w celu, dla którego zostały udostępnione. Podstawą przetwarzania jest
  prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust 1 lit f RODO
  * Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Sąd Rejonowy w
  Olkuszu zgodnie z instrukcją kancelaryjną
  * W związku z przetwarzaniem w Sądzie Rejonowym w Olkuszu przysługuje
  Panu/Pani prawo wglądu, modyfikacji, udostępnienia, ograniczenia
  przetwarzania, usunięcia i przenoszenia danych osobowych
  * Informujemy, iż przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia
  skargi do organu nadzorczego
  * kontakt do Inspektora Ochrony Danych: <mailto:{{ email }}>
  {{ email }}

  Załączniki

  • Xerox_Scan_16062020112801.PDF
 • Przeczytano: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Olkuszu

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 2020-06-10 22:14

  odczytano w dniu 2020-07-17 12:13.