Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Wołominie

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Wołominie

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 2020-06-10 22:14

  odczytano w dniu 2020-06-15 09:05.

 • dot. V K 313/13 przez Sąd Rejonowy w Wołominie

  Dzień dobry

  w nawiązaniu do Państwa emaila z dnia 15 czerwca 2020 r. kierowanego do
  Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Wołominie uprzejmie informuję,
  iż w V Wydziale Karnym znajduje się jedna sprawa która spełnia kryteria
  określone w państwa emailu - V K 313/13.

  Po dokonaniu anonimizacji wyroku został on umieszczony w Portalu Orzeczeń
  pod linkiem
  http://orzeczenia.ms.gov.pl/details/$N/154510300002506_V_K_000313_2013_Uz_20
  17-02-14_001

  Z poważaniem

  Mariusz Dąbrowski

  V Wydział Karny SR Wołomin

 • FW: Adm. 4011-147/20 INFORMACJA PUBLICZNA przez Sąd Rejonowy w Wołominie

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie
  z dnia 29 czerwca 2020 r.- Adm. 4011-147/20

  Z poważaniem

  Kierownik B.O.I.

  Sądu Rejonowego w Wołominie

  Ilona Pierścieniak

  tel. 22-776-21-44 wew.6030

  Załączniki

  • img20200629_0019.pdf