Instytucja: 

Sąd Rejonowy we Włocławku

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy we Włocławku

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 2020-06-10 22:14

  odczytano w dniu 2020-06-12 07:41.

 • Sąd Rejonowy we Włocławku - informacja publiczna przez Sąd Rejonowy we Włocławku

  Dzień dobry,

  w załączniku przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego we Włocławku z 24
  czerwca 2020 r. na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

  Z poważaniem

  Arkadiusz Rożej

  Kierownik Oddziału Administracyjnego

  Sądu Rejonowego we Włocławku

  Tel. 54 422 26 19

  http://www.wloclawek.sr.gov.pl <http://www.wloclawek.sr.gov.pl/>

  "Ten e-mail może zawierać informacje poufne i/lub chronione prawem. Jeśli
  otrzymali Państwo tę wiadomość przypadkowo lub przez pomyłkę, proszę o
  niezwłoczne zawiadomienie nadawcy i usunięcie wiadomości. Kopiowanie i/lub
  przesyłanie dalej informacji zawartych w tym e-mailu przez osoby do tego
  nieuprawnione jest zabronione.

  Sąd Rejonowy we Włocławku z siedzibą we Włocławku przy ul. Kilińskiego
  20,reprezentowany przez Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego we Włocławku
  informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z
  przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
  kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
  danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.).

  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są
  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego we Włocławku pod
  adresem: <http://www.wloclawek.sr.gov.pl/> http://www.wloclawek.sr.gov.pl w
  zakładce Ochrona danych osobowych''.

  Załączniki

  • A.0005.309.20.pdf
  • IX_K_1238.05.pdf
 • Nie przeczytano: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy we Włocławku

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 10.06.2020 22:14

  usunięto w dniu 11.09.2020 14:36.