Instytucja: 

Sąd Okręgowy w Kielcach

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Adm-0144-138/20 przez Sąd Okręgowy w Kielcach

  Dzień dobry
  W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 24 czerwca 2020 roku, nr Adm-0144-138/20, z prośbą o potwierdzenie odbioru na adres: {{ email }}.

  Z poważaniem
  Z-ca Kierownika
  Oddziału Administracyjnego
  Jolanta Sarnecka

  Sąd Okręgowy w Kielcach
  ul. Seminaryjska 12 a
  25-372 Kielce
  http://bip.kielce.so.gov.pl
  tel: 041-34-02-395

  Załączniki

  • Adm-0144-138-20.PDF
 • Adm-0144-138/20 dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Kielcach

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 6 sierpnia 2020 roku, nr Adm-0144-138/20, z prośbą o potwierdzenie odbioru na adres e-mail: {{ email }}.

  Z upoważnienia
  Kierownika Oddziału Administracyjnego
  Nina Basaj
  inspektor
  Sąd Okręgowy w Kielcach
  Oddział Administracyjny
  tel. 41 34 02 317???

  Załączniki

  • Adm-0144-138-20.PDF