Instytucja: 

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

  Twoja wiadomość

  Do: 3030 Biuro Obsługi Interesantów SO Piotrków Tryb.
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 10 czerwca 2020 22:15:30 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 12 czerwca 2020 07:39:06 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • RE: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

  Dzień dobry !

  Pismo przekazane do odpowiednich komórek.

  Z poważaniem
  Danuta Terka

 • A-470-32/20: Wniosek o publikację wyroków z art. 23 przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

  Szanowni Państwo,
  W związku z Państwa wnioskiem z dnia 10 czerwca 2020r., w załączeniu przesyłam pismo Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 16 czerwca 2020r. A-470-32/20.
  Jednocześnie informuję, iż powyższa odpowiedź została do Państwa skierowana wyłącznie drogą elektroniczną.

  Z poważaniem
  Katarzyna Białkowska
  Starszy inspektor Oddziału Administracyjnego
  Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim
  tel. 44 649-42-01

  e-mail personalny: {{ email }}<mailto:{{ email }}>
  e-mail grupowy: {{ email }}<mailto:{{ email }}>
  ______________________________
  Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
  ul. Słowackiego 5
  97-300, Piotrków Trybunalski
  https://www.piotrkow-tryb.sr.gov.pl<https://www.piotrkow-tryb.sr.gov.pl/>

  P Przed wydrukowaniem tej wiadomości zastanów się, czy jest to konieczne. Pomyśl o środowisku.

  Załączniki

 • FW: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

  W załączeniu przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

  Z poważaniem
  Agnieszka Dąbrowska
  Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego
  Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

  Załączniki