Instytucja: 

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

 Monitoring: 

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

1

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
  Wysłano: 10.06.2020 22:15

  odczytano w dniu 12.06.2020 09:09.

 • FW: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

  Dzień dobry,

  Przekazuję pismo zawierające wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

  Z poważaniem

  Renata Nowak

  Kierownik Biura Obsługi Interesantów

  Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

  tel. 68/3220152

  <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  Załączniki

  • image001_J8INH2U.jpg
 • inf. publ. przez Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

  Sąd Okręgowy

  Oddział Administracyjny

  Pl. Słowiański 1, 65-069 Zielona Góra

  OA-0131-184/20

  Zgodnie z zarządzeniem Prezesa przesyłam w załaczeniu pismo z dnia 19
  czerwca 2020 r.

  Inspektor

  Oddział Administracyjny

  Renata Bazylewicz

  Tel. 68 3 220 177

  Uwaga:

  Niniejsza wiadomość, a w szczególności jej treść oraz załączniki, może być
  poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem informuję,
  że wszelki rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej
  wiadomości jest zabronione. Jednocześnie proszę o powiadomienie nadawcy oraz
  niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

  Załączniki

  • OA-0131-184-20_PSO_do_Stowarzyszenie_Sieć_Obywatelska_Watchdog.pdf