Treść

 • Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

  Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

  Nasz e-mail {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek o publikację wyroków z art. 23 SR GRYFINO przez Sąd Rejonowy w Gryfinie

  Dzień dobry,

  w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Prezes Sądu Rejonowego w
  Gryfinie na Państwa wniosek z 10 czerwca 2020r. dot. publikacji wyroków
  w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych,

  z poważaniem,

  Krzysztofa Niewiadomska

  oddział Administracyjny

  Sąd Rejonowy w Gryfinie

  W dniu 10.06.2020 o 22:14, sprawa-28296@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

  Załączniki

 • Fwd: Odpowiedź na wniosek o publikację wyroków z art. 23 SR GRYFINO przez Sąd Rejonowy w Gryfinie

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Odpowiedź na wniosek o publikację wyroków z art. 23 SR GRYFINO
  Data: Fri, 19 Jun 2020 09:41:22 +0200
  Nadawca: Krzysztofa Niewiadomska <kniewiadomska@gryfino.sr.gov.pl>
  Adresat: sprawa-28296@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Dzień dobry,

  w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Prezes Sądu Rejonowego w
  Gryfinie na Państwa wniosek z 10 czerwca 2020r. dot. publikacji wyroków
  w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych,

  z poważaniem,

  Krzysztofa Niewiadomska

  oddział Administracyjny

  Sąd Rejonowy w Gryfinie

  W dniu 10.06.2020 o 22:14, sprawa-28296@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

  Załączniki

 • Re: Fwd: Odpowiedź na wniosek o publikację wyroków z art. 23 SR GRYFINO przez Sąd Rejonowy w Gryfinie

  Zwracam się o *pisemne* potwierdzenie  otrzymania odpowiedzi Pani Prezes
  Sądu Rejonowego w Gryfinie z 16 czerwca 2020r. na Państwa wniosek z 10
  czerwca 2020r. o udostępnienie informacji publicznej. Odpowiedź została
  przesłana do Państwa 19 czerwca 2020r.

  z poważaniem,

  Krzysztofa Niewiadomska

  oddział Administracyjny

  Sąd Rejonowy w Gryfinie

  W dniu 19.06.2020 o 12:03, Krzysztofa Niewiadomska pisze: