Instytucja: 

Biała Podlaska

 Monitoring: 

Raport o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.
  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację przez Biała Podlaska

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację
  Wysłano: 2019-07-16 06:35

  odczytano w dniu 2019-07-16 08:25.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez Biała Podlaska

  Dzień dobry,

  w nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  16.07.2019 r. przesyłam odpowiedź ( w załączeniu).

  Poniżej linki:

  https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//u53.pdf
  <https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/u53.pdf> ,
  https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Raport_o_stanie_Gminy
  _Miejskiej_Biala_Podlaska_2018.pdf
  <https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Raport_o_stanie_Gminy
  _Miejskiej_Biala_Podlaska_2018.pdf>

  Z poważaniem

  Dorota Wereda-Jaszczuk

  Specjalista ds.organizacyjnych

  Wydział Organizacyjny i Kadr

  Urząd Miasta Biała Podlaska

  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska

  tel.+48 (83) 341 64 02, fax +48 83 343 70 64

  e-mail: <mailto:{{ email }}>
  {{ email }}, <http://www.bialapodlaska.pl/>
  www.bialapodlaska.pl

  NIP: 537-00-11-205, REGON:000524045

  UWAGA: Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.

  Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata.

  Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
  skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie.

  Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w
  szczególności poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję wiadomości lub
  zawartych w niej informacji i/lub dokumentów jest zabronione. Dziękujemy,
  Urząd Miasta Biała Podlaska.

  Załączniki

  • 102.pdf