Instytucja: 

PONIATOWA

 Monitoring: 

Raport o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.
  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację przez PONIATOWA

  Nawiązując do wniosku o udzielenie informacji publicznej w sprawie
  raportu o stanie Gminy za 2018 rok odpowiadam na postawione pytania:
  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
  samorządzie gminnym? Radni RM w Poniatowej nie podjęli takiej uchwały.
  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? Raport liczy 118 stron.
  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
  Publicznej
  (https://umponiatowa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=294&p1=szczegoly&p2=1394154)
  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
  Raport przygotowany został przez pracowników UM w Poniatowej.
  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
  to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
  przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
  Raport przekazany został przewodniczącej RM w Poniatowej 31 maja 2019 r.
  W dniu 3 czerwca raport umieszczony został na stronie BIP UM w
  Poniatowej oraz w systemie e-sesja. W dniach 6 i 7 czerwca radni
  otrzymali tradycyjną (papierową) wersję raportu.
  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości. 3 czerwca
  2019 r.
  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
  o stanie gminy. 27 czerwca 2019 r.
  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? Radni
  zabierali głos w trakcie komisji przed sesją. Podczas debaty radni nie
  zabierali głosu.
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
  gminy? Mieszkańcy nie zgłosili się do debaty.
  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
  Mieszkańcy nie wypowiadali się.

 • Re: Wniosek o informację przez PONIATOWA

  Dzień dobry, miałem problem z łącznością i nie wiem czy odpowiedź
  została nadana dlatego ponawiam przesył.
  Nawiązując do wniosku o udzielenie informacji publicznej w sprawie
  raportu o stanie Gminy za 2018 rok odpowiadam na postawione pytania:
  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
  samorządzie gminnym? Radni RM w Poniatowej nie podjęli takiej uchwały.
  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? Raport liczy 118 stron.
  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
  Publicznej
  (https://umponiatowa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=294&p1=szczegoly&p2=1394154)
  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
  Raport przygotowany został przez pracowników UM w Poniatowej.
  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
  to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
  przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
  Raport przekazany został przewodniczącej RM w Poniatowej 31 maja 2019 r.
  W dniu 3 czerwca raport umieszczony został na stronie BIP UM w
  Poniatowej oraz w systemie e-sesja. W dniach 6 i 7 czerwca radni
  otrzymali tradycyjną (papierową) wersję raportu.
  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości. 3 czerwca
  2019 r.
  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
  o stanie gminy. 27 czerwca 2019 r.
  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? Radni
  zabierali głos w trakcie komisji przed sesją. Podczas debaty radni nie
  zabierali głosu.
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
  gminy? Mieszkańcy nie zgłosili się do debaty.
  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
  Mieszkańcy nie wypowiadali się.

  Pozdrawiam Witold Szwajgier UM w Poniatowej