Instytucja: 

PUŁAWY

 Monitoring: 

Raport o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.
  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru przez PUŁAWY

  To jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru wystawione przez Urząd Miasta Puławy w
  dniu 16-07-2019 08:50:28. Dokument został zarejestrowany w elektronicznej
  skrzynce podawczej pod numerem: 7806.19.DP w dniu: 16-07-2019 06:39:01. Treść
  niniejszego dokumentu jest automatycznie generowana i podpisywana podpisem
  cyfrowym. Certyfikat używany do podpisywania wygenerowany został przez ZETO
  Lublin Sp. O.O. na zlecenie Urząd Miasta Puławy na podstawie umowy nr
  AQGI/BZP-26/07 z dnia 03-07-2007 w sprawie obsługi Elektronicznej Skrzynki
  Podawczej. \---------------------------------- Podstawa prawna: Rozporządzenie
  Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005r. w sprawie warunków
  organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom
  publicznym (Dz. U. Nr 200 poz.1651 z dnia 13 października 2005r.).

  * * *

  _Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
  dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
  Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1) Czy
  radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o
  stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym? 2)
  Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w
  Biuletynie Informacji Publicznej? 3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? 4)
  Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej 5)
  Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny) 6) Jeśli
  raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi? 7)
  Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to
  umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie
  na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)? 8) Data pierwszego
  podania raportu do publicznej wiadomości. 9) Data sesji Rady Gminy, podczas
  której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy. 10) Ilu radnych zabrało
  głos podczas debaty o stanie gminy? 11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do
  zabrania głosu w debacie o stanie gminy? 12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się
  w debacie o stanie gminy? 13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi
  podczas debaty? 14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się
  mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ?
  (jeżeli dotyczy) 15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie
  ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? 16) Jeśli
  ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono
  inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? 17) Jeśli ograniczono
  mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne
  ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu? 18) Jeśli podczas
  debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia,
  jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia? 19) Czy mieszkańcy
  zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i
  radnych się przeplatały? Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w
  formie elektronicznej na adres: {{ email }}
  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu,
  zgodnie z zasadami reprezentacji \-- Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul.
  Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl www.funduszesoleckie.pl www.informacjapubliczna.org NIP
  526282872 KRS 0000181348_

  Załączniki

  • smime.p7s
 • Wniosek o informację przez PUŁAWY

  Dzień dobry

  Szanowni Państwo,

  w załączniku umieściłem odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej.

  Z poważaniem
  Łukasz Kołodziej
  Wydział Komunikacji Społecznej
  Urząd Miasta Puławy
  Tel.: 81 458 61 46

  Załączniki

  • t18981.docx
  • t18981.docx.sig