Instytucja: 

ROKITNO

 Monitoring: 

Raport o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.
  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informację- odpowiedź Gmina Rokitno przez ROKITNO

  > Dzień dobry,
  poniżej przesyłam odpowiedź na przesłany wniosek o udzielenie informacji
  publicznej
  >
  > 1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
  > dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy
  > o samorządzie gminnym? -*NIE*
  > 2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
  > miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? - *NIE DOTYCZY*
  > 3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? *- 25*
  > 4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
  > Publicznej -
  > *https://ugrokitno.bip.lubelskie.pl/index.php?id=134&id_dokumentu=1394011&akcja=szczegoly&p2=1394011*
  > 5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
  > *- PRACOWNICY URZĘDU GMINY*
  > 6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt
  > wykonania usługi? *- NIE DOTYCZY*
  > 7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy
  > było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
  > przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
  > - *umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej*
  > 8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.-
  > *03.06.2019 R.*
  > 9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany
  > raport o stanie gminy. *- 27.06.2019 R.*
  > 10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? -*0*
  > 11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
  > gminy?*- 0*
  > 12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? *- 0*
  > 13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? *- 0*
  > 14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
  > czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli
  > dotyczy)- *NIE DOTYCZY*
  > 15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie
  > ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? -
  > *NIE DOTYCZY*
  > 16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub
  > też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
  > - *NIE DOTYCZY*
  > 17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub
  > też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie
  > czasu? - *NIE DOTYCZY*
  > 18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też
  > wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie
  > dla ograniczenia? - *NIE DOTYCZY*
  > 19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy
  > też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?- *NIE DOTYCZY*
  >
  >
  --

  z poważaniem
  *Katarzyna Tur
  *tel. 83 345 35 50
  e-mail: {{ email }}

  */
  /*

  */Urząd Gminy Rokitno/*

  /Rokitno 39a
  21-504 Rokitno
  e-mail: {{ email }} <mailto:{{ email }}>
  tel. 83 345 35 50/

  Załączniki

  • herb.png