'

Instytucja: SERNIKI

Monitoring: Raport o stanie gminy

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.
  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację przez SERNIKI

  W dniu 2019-07-16 o 06:35, sprawa-14025@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  Urząd Gminy Serniki

  Serniki 1A, 21-107 Serniki

  W odpowiedzi na powyższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
  Urząd Gminy Serniki informuje:

  Ad. 1

  Rada Gminy Serniki nie przyjęła uchwały w sprawie wymogów dotyczących
  raportu o stanie gminy (stan aktualny 26.08.2020 r.)

  Ad. 2 - Nie dotyczy

  Ad. 3 Raport o stanie gminy za 2018 r. - stron 92

  Raport o stanie gminy za 2019 r.  - stron 74.

  Ad. 4 Link do raportów:

  https://ugserniki.e-biuletyn.pl/index.php?id=418

  Ad. 5 Raport został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy i
  jednostek organizacyjnych, w tym celu Wójt powołał zarządzeniem zespół.

  Ad. 6 - Nie dotyczy

  Ad. 7

  Raport został podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w
  BIP, stronie internetowej gminy.

  Ad. 8

  Raport za 2018 r. - data podania do publicznej wiadomości - 30.05.2019 r.

  Raport za 2019 r. - data podania do publicznej wiadomości 10.06.2020 r.

  Ad. 9, ad. 10, ad. 11

  Sesje Rady Gminy, na których rozpatrywany był raport:

  21.06.2019 r. - raport o stanie gminy za 2019 r., głos zabrało 2
  radnych, mieszkańcy nie zgłosili udziału w debacie,

  23.06.2020 r. - raport o stanie gminy za 2019 r., głos zabrało 2
  radnych, mieszkańcy nie zgłosili udziału w debacie.

  Ad. 12, ad. 13, ad. 14, ad. 15,  ad. 16, ad. 17, ad. 18, ad. 19

  Nie dotyczy

  --
  Z poważaniem

  Beata Gregorowicz
  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy Serniki
  tel. 81 8550458

  Załączniki

  • sekretarz_B1D6g1O.vcf (nieskanowany) Skanuj