Instytucja: 

SEROKOMLA

 Monitoring: 

Raport o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.
  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację przez SEROKOMLA

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację
  Wysłano: 2019-07-16 06:35

  odczytano w dniu 2019-07-16 12:08.

 • odpowiedź na wniosek UG SEROKOMLA przez SEROKOMLA

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na prośbę o udostępnienie informacji
  publicznych.
  Justyna Chojęta
  Urząd Gminy Serokomla

  --
  Niniejsza wiadomość, wraz z ewentualnymi załącznikami, stanowi
  informację chronioną przed ujawnieniem i jest przeznaczona jedynie dla
  osoby lub podmiotu będącego jej adresatem.

  Informujemy, że administratorem danych osobowych użytych w niniejszej
  korespondencji jest Wójt Gminy Serokomla. Inspektor ochrony danych jest
  dostępny pod adresem e-mail: {{ email }}

  Każda osoba przysyłając drogą elektroniczną wiadomość zawierającą jej
  dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. Użyte w korespondencji
  dane są przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do
  udzielenia odpowiedzi.

  Klauzula informacyjna oraz szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych
  osobowych dostępna jest na stronie internetowej
  http://gmina.gminaserokomla.pl zakładka przetwarzanie danych osobowych.

  Załączniki

  • WNIOSEK_O_UDOSTĘPNINIE_ODPOWIEDŹ.docx ( Nie wykryte ) Pobierz