Instytucja: 

STANIN

 Monitoring: 

Raport o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.
  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek przez STANIN

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnieni informacji publicznej udzielam
  następujących odpowiedzi:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
  raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
  gminnym?

  Odp. NIE
  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
  miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

  Odp. Nie dotyczy
  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

  Odp. 57 stron
  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
  Publicznej

  Odp. https://stanin.pl/raport-o-stanie-gminy-stanin-za-rok-2018/
  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

  Odp. Pracownicy urzędu
  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
  usługi?

  Odp. Nie dotyczy
  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to
  umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
  przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

  Odp. Umieszczenie w BIP
  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

  Odp. 31.05.2019
  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o
  stanie gminy.

  Odp. 26.06.2019
  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

  Odp. 3
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?

  Odp. 0
  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

  Odp. 0
  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

  Odp. nie dotyczy
  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy
  wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

  Odp. Nie dotyczy
  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
  wprowadzono - ile było czasu na wypowiedź mieszkańca

  Odp. Nie dotyczy
  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
  wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

  Odp. Nie dotyczy
  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
  wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

  Odp. Nie dotyczy
  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
  inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

  Odp. Nie dotyczy
  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
  wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

  Odp. Nie dotyczy

  Urząd Gminy Stanin

  Stanin 62

  21-422 Stanin

  Tel. 25 798 11-18

  e-mail <mailto:{{ email }}> {{ email }}