Instytucja: 

TERESZPOL

 Monitoring: 

Raport o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.
  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację przez TERESZPOL

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację
  Data: 2019-07-16 06:35

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Odpowiedź na informację publiczną przez TERESZPOL

  SA. 1431.48.2019.IW

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznych z dnia
  16.07.2019 r. przekazuję wnioskowane informacje:

  1) Rada Gminy Tereszpol nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych
  wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.

  2) Nie dotyczy.

  3) Raport o stanie Gminy Tereszpol za 2018 rok liczy 64 strony.

  4) Link do Raportu o stanie Gminy Tereszpol za 2018

  https://ugtereszpol.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Katalog-raport-Gmina_10.p
  df
  <https://ugtereszpol.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Katalog-raport-Gmina_10.p
  df>

  5) Raport o stanie Gminy Tereszpol za 2018 przygotowali pracownicy
  Urzędu Gminy.

  6) Nie dotyczy.

  7) Sposobem pierwszego podania Raportu o stanie Gminy Tereszpol za 2018
  do publicznej wiadomości było umieszczenie go w Biuletynie Informacji
  Publicznej.

  8) Data pierwszego podania Raportu o stanie Gminy Tereszpol za 2018 do
  publicznej wiadomości - 31 maj 2019 r.

  9) Debata nad Raportem o stanie Gminy Tereszpol za 2018 odbyła się na
  sesji w dniu 28 czerwca 2019 r.

  10) Podczas debaty o stanie gminy Tereszpol zabrało głos 3 radnych.

  11) Mieszkańcy Gminy Tereszpol nie zgłosili chęci do udziału w debacie nad
  Raportem o stanie gminy.

  12) Mieszkańcy Gminy Tereszpol nie wypowiadali się w debacie o stanie
  gminy.

  13) Nie dotyczy.

  14) Nie dotyczy.

  15) Nie dotyczy.

  16) Nie dotyczy.

  17) Nie dotyczy.

  18) Nie dotyczy.

  19) Nie dotyczy.

  Pozdrawiam

  Iwona Wasylik

  Specjalista ds. obsługi Rady Gminy