Instytucja: 

URZĄD GMINY HRUBIESZÓW

 Monitoring: 

Raport o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.
  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez URZĄD GMINY HRUBIESZÓW

  W załączniku przesyłamy odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 16 lipca 2019
  roku w sprawie udostepnienia informacji publicznej.

  Urząd Gminy Hrubieszów

  ul. B. Prusa 8

  22-500 Hrubieszów

  tel.: 846 962 681 w. 11

  <http://www.hrubieszow-gmina.pl/> www.hrubieszow-gmina.pl

  <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  Gmina Hrubieszów

  ul. B. Prusa 8

  22-500 Hrubieszów

  NIP: 919-17-35-733

  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DOSTĘPNA JEST
  POD ADRESEM: <https://www.hrubieszow-gmina.pl/interesant/odo>
  https://www.hrubieszow-gmina.pl/interesant/odo

  ----------------KLAUZULA BEZPIECZEŃSTWA:---------------

  UWAGA!

  Niniejsza wiadomość wraz z ewentualnymi załącznikami przeznaczona jest
  wyłącznie dla zamierzonego adresata. Wiadomość może zawierać treści poufne i
  chronione przepisami prawa. Wgląd w treść niniejszej wiadomości i
  ewentualnych załączników otrzymanej omyłkowo, jej dalsze przekazywanie,
  rozpowszechnianie, kopiowanie lub inne wykorzystanie, bądź podjęcie
  jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub
  podmiot nie będący jej zamierzonym adresatem, jest niedozwolone i prawnie
  zabronione. Odbiorca niniejszej wiadomości, który otrzymał ją omyłkowo,
  proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera
  wraz z ewentualnymi załącznikami.

  ATTENTION!

  The information transmitted is intended only for the person or entity to
  which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
  material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or
  taking of any action in reliance upon, this information by person or entity
  other than the intended recipient is not permitted. If you received this in
  error, please contact the sender and delete the material from any computer.

  ----------KONIEC WIADOMOŚCI / END MESSAGE----------

  Załączniki

  • Color5696.pdf