Instytucja: 

WISZNICE

 Monitoring: 

Raport o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.
  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o informację przez WISZNICE

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o informację poniżej przedstawiamy odpowiedzi na Państwa pytania:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym? TAK

  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?https://ugwisznice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=61 <https://ugwisznice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=61&p1=szczegoly&p2=1397619> &p1=szczegoly&p2=1397619

  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? 98 STRON

  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej https://ugwisznice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=138 <https://ugwisznice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=138&p1=szczegoly&p2=1393797> &p1=szczegoly&p2=1393797

  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny) PRACOWNICY URZĘDU ORAZ PODMIOT ZEWNĘTRZNY

  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi? PODMIOT ZEWNĘTRZNY raport wykonywał w części dokumentu, a koszt usługi wyniósł:

  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)? RAPORT ZOSTAŁ UMIESZCZONY NA BIP GMINY, PRZESŁANY DO RADNYCH ORAZ OMÓWIONY NA SESJI RADY GMINY.

  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości. 31 MAJA 2019 R.

  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy. 06.07.2019 R.

  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? 0

  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy? 0

  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? 0

  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? NIE

  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy) NIE DOTYCZY

  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? NIE DOTYCZY

  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? NIE DOTYCZY

  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu? NIE DOTYCZY

  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia? NIE DOTYCZY

  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? NIE DOTYCZY

  Z poważaniem,

  Ewa Jarosławska-Popielewicz

  Inspektor ds. Promocji Gminy i obsługi Rady Gminy

  Urząd Gminy Wisznice

  ul. Rynek 35

  21-580 Wisznice

  tel. 83 378 21 19, 83 378 21 02

  faks: 83 378 20 39

  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  <http://www.wisznice.pl/> www.wisznice.pl

  herb_wisznic

  Załączniki

  • image002.jpg