Instytucja: 

WŁODAWA

 Monitoring: 

Raport o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

1

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.
  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dnia 16.07.2019r. - Gmina Włodawa przez WŁODAWA

  Dzień dobry
  Przesyłam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku o udzielenie informacji
  publicznej:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
  raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
  NIE, Rada Gminy Włodawa nie procedowała takiej uchwały.
  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w
  Biuletynie Informacji Publicznej?
  Nie dotyczy
  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
  Raport o stanie Gminy Włodawa za 2018 rok liczy 65 stron.
  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
  https://ugwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=213
  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
  Raport przygotowywali pracownicy Urzędu Gminy Włodawa.
  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
  Nie dotyczy
  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to
  umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na
  sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
  Raport został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włodawa oraz
  na stronie internetowej Gminy Włodawa.
  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
  Raport został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włodawa w
  dniu 21 maja 2019r.
  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o
  stanie gminy.
  Sesja Rady Gminy Włodawa odbyła się 28 czerwca 2019r.
  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
  Odpowiedź na to pytanie można odnaleźć w poniższym linku:
  https://gmina-wlodawa.sesja.pl/2019/06/28/retransmisja-obrad-xi-sesji-viii-kadencji-rady-gminy-wlodawa/
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
  Żaden mieszkaniec nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie.
  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
  Żaden mieszkaniec nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie.
  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
  Nie dotyczy
  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy
  wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
  Nie dotyczy
  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
  wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
  Nie dotyczy
  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
  wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
  Nie dotyczy
  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
  wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
  Nie dotyczy
  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne
  ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
  Nie dotyczy
  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
  wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?
  Nie dotyczy


  -------- Oryginalna wiadomość --------
  Od: {{ email }}
  Do: {{ email }}
  Data: 16 lipiec 2019 o 06:35
  Temat: Wniosek o informację

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do
  informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o
  udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
  raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w
  Biuletynie Informacji Publicznej?
  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to
  umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na
  sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o
  stanie gminy.
  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy
  wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
  wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
  wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
  wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne
  ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
  wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres:
  {{ email }}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu,
  zgodnie z zasadami reprezentacji

  --

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348


  Dzień dobry,

  Pozdrawiam

  --
  Urząd Gminy we Włodawie
  Al. Jana Pawła II 22
  tel./fax. 082 5721 234
  NIP: 565-12-76-763
  Regon: 000550203
  e-mail: {{ email }}


  Pozdrawiam
  Marta Wawryszuk
  Sekretarz Gminy Włodawa
  --
  Gmina Włodawa
  Al. Jana Pawła II 22
  tel./fax. 082 5721 234
  NIP: 565-14-45-740
  Regon: 000550203
  e-mail: {{ email }}

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Włodawa z siedzibą we
  Włodawie
  Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa,
  adres e-mail: {{ email }}
  Kontakt z Inspektorem ochrony danych: {{ email }}.
  Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji
  oraz w celu,
  dla którego zostały nam udostępnione.
  Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania oraz wniesienia
  skargi
  do organu nadzorczego.
  Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w
  siedzibie Urzędu Gminy
  we Włodawie oraz na stronie: www.gmina-wlodawa.pl w zakładce klauzula
  informacyjna dla interesantów
  Urzędu Gminy Włodawa.

  Uwaga! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
  podmiotu, do którego
  jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w
  treść wiadomości
  otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego
  rodzaju wykorzystanie,
  bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez
  osobę lub podmiot
  nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał
  ją omyłkowo,
  proszony jest o zawiadomienie nadawcy poprzez wysłanie odpowiedzi i usunięcie
  tego materiału
  z komputera.