Instytucja: 

WYRYKI

 Monitoring: 

Raport o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.
  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek przez WYRYKI

  Urząd Gminy Wyryki

  Wyryki- Połód 154

  22-205 Wyryki

  Sieć Obywatelska

  Watchdog Polska

  Ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  16.07.2019r. informuję:

  Ad.1) Radni Gminy Wyryki nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych
  wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.

  Ad.2) Nie dotyczy.

  Ad.3) Raport liczy 26 stron.

  Ad.4)
  https://ugwyryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=177&p1=szczegoly&p2=1396910

  Ad.5) Raport został przygotowany przez pracowników urzędu gminy.

  Ad.6) nie dotyczy

  Ad.7,8) Raport został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej dnia
  10.06.2019r.

  Ad.9)Sesja na której dyskutowano nad raportem o stanie gminy odbyła się
  26.06.2019r.

  Ad.10) Jeden radny zabrał głos podczas debaty o raporcie o stanie gminy.

  Ad.11) Nikt z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie.

  Ad.12) Nikt z mieszkańców nie wypowiedział się w debacie.

  Odpowiedź na pozostałe pytania nie dotyczy.

  Z poważaniem

  Iwona Kwiatkowska

  UG Wyryki