Instytucja: ZALESIE

Monitoring: Raport o stanie gminy

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.
  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informację przez ZALESIE

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <sekretarz@zalesie.pl> o 2019-07-16 06:35

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2019-07-18 14:48

 • Re: Wniosek o informację - odpowiedź przez ZALESIE

  Dzień dobry,
  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji poniżej przesyłamy wnioskowane informacje:
  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  Odp.: NIE

  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

  Odp.: Brak

  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

  Odp.: 29

  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej

  Odp.: http://www.zalesie.biuletyn.net/?bip=2&cid=103&id=823

  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

  Odp.: Pracownicy urzędu

  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?

  Odp.: Brak

  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

  Odp.: Przekazanie Radnym Gminy, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej

  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

  Odp.: 16 maja 2019 r.

  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.

  Odp.: 30 maja 2019 r.

  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

  Odp.: 1

  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?

  Odp.: 0

  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

  Odp.: 0

  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

  Odp.: nie ograniczono

  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

  Odp.: nie dotyczy

  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?

  Odp.: nie dotyczy

  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

  Odp.: nie dotyczy

  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

  Odp.: nie dotyczy

  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

  Odp.: nie dotyczy

  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

  Odp.: nie dotyczy

  Z poważaniem

  Urząd Gminy Zalesie

  ul. Warszawska 354

  21-512 Zalesie

  tel. 833757586

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14090@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348