Instytucja: 

DOŁHOBYCZÓW

 Monitoring: 

Raport o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.
  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację przez DOŁHOBYCZÓW

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację
  Wysłano: 2019-07-16 06:35

  odczytano w dniu 2019-07-16 07:37.

 • Odpowiedź na wniosek o informację przez DOŁHOBYCZÓW

  Gmina Dołhobyczów
  Dołhobyczów, dnia 19 lipca 2019r.

  ul. Spółdzielcza 2a

  22-540 Dołhobyczów


  Sieć Obywatelska Watchdog Polska


  ul. Ursynowska 22/2


  02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na e-mail z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie udostępnienia
  następujących informacji publicznych :

  1. Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy, o którym

  mowa w art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym?

  Nie

  2. Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
  miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

  Nie dotyczy.

  3. Ile stron liczy raport o stanie gminy?

  Raport liczy 28 stron.

  4. Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
  Publicznej.

  https://ugdolhobyczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=210
  <https://ugdolhobyczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=210&akcja=szczegoly&p2=
  1411389> &akcja=szczegoly&p2=1411389

  5. Kto przygotował raport (pracownik urzędu czy podmiot zewnętrzny)?

  Raport został przygotowany przez pracownika gminy.

  6. Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt
  wykonania usługi?

  Nie dotyczy.

  7. Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
  to umieszczenie go w Biuletynie Informacji

  Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też
  jakikolwiek inny sposób)?

  Przedstawienie na sesji rady gminy.

  8. Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

  31.05.2019r.

  9. Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany
  raport o stanie gminy?

  31.05.2019r.

  10. Ilu Radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

  Nikt z Radnych nie zabrał głosu.

  11. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
  gminy?

  Nikt z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie.

  12. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

  Nikt z mieszkańców nie wypowiedział się w debacie o stanie gminy.

  13. Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

  Nikt z mieszkańców nie zabrał głosu w debacie.

  14. Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
  czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji

  itp.? (jeżeli dotyczy)

  Nie dotyczy

  15. Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenia
  wprowadzono - ile było czasu na wypowiedź

  mieszkańca?

  Nie dotyczy

  16. Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
  wprowadzono inne ograniczenia, kto

  wnioskował o ich wprowadzenie?

  Nie dotyczy.

  17. Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
  wprowadzono inne ograniczenia

  w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

  Nie dotyczy.

  18. Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
  inne ograniczenia, jakie było

  merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

  Nie dotyczy.

  19. Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
  wypowiedzi mieszkańców

  i radnych się przeplatały?

  Nie dotyczy.


  Kamila Lizak