Instytucja: 

FAJSŁAWICE

 Monitoring: 

Raport o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.
  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Informacja dotycząca raportu o stanie gminy Fajsławice. przez FAJSŁAWICE

  Informacja dotycząca raportu o stanie gminy Fajsławice.

  1. Radna nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art.28aa ustawy o samorządzie gminnym.
  2. Raport o Stanie Gminy Fajsławice za rok 2018 liczy 19 stron.
  3. http://www.fajslawice.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=811:raport-o-stanie-gminy-fajslawice-za-rok-2018&catid=34&Itemid=81
  4. Raport o Stanie Gminy Fajsławice przygotował Pan Mieczysław Paluch Zastępca Wójta Gminy Fajsławice w oparciu o dane przekazane mu przez pracowników merytorycznych.
  5. Pod koniec maja radni Rady Gminy Fajsławice otrzymali w wersji papierowej raport o stanie gminy Fajsławice za 2018 rok. Został on wyłożony w Biurze Rady Gminy z dostępem dla wszystkich zainteresowanych. W dniu 4 czerwca odbyło się wspólne posiedzenie komisji na którym omawiany był Raport o Stanie Gminy Fajsławice.
  6. 17 czerwca raport został zamieszczony na stronie urzędu gminy i BIP.
  7. 18 czerwca odbyła się Sesja Rady Gminy Fajsławice na której podjęto dyskusje odnośnie raportu w której głos zabrali radni, wójt gminy oraz zastępca wójta. Wypowiedzi nie były ograniczone czasem.
  8. Podczas debaty głos zabrało trzech radnych.
  9. Mieszkańcy nie zgłosili chęci udziału w debacie.

  Urząd Gminy Fajsławice

  Fajsławice 107

  Monika Madeja

  tel. 81 585 39 71