Instytucja: 

JASTKÓW

 Monitoring: 

Raport o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.
  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez JASTKÓW

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_NK10JSq.txt
 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JASTKÓW

  Witam,

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  16-07-2019 r. przesyłam odpowiedzi na pytania zawarte w Państwa wniosku:

  Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
  raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
  gminnym? *- **NIE*

  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
  miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? *- **Nie dotyczy*

  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? *– 69 stron*

  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
  Publicznej

  https://ugjastkow.bip.e-zeto.eu/index.php?type=4&name=bt213&func=selectsite&value%5B0%5D=mnu56&value%5B1%5D=44

  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

  *- pracownicy urzędu- ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY JASTKÓW z dnia
  28 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania „Raportu
  o stanie Gminy Jastków za rok 2018 ” przeznaczonego dla Wójta Gminy
  Jastków”*

  *
  *6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt
  wykonania usługi?*- Nie dotyczy
  *7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
  to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
  przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

  *- 24 maja 2019 r.Zarządzenie nr 70/2019 Wójta Gminy Jastków w sprawie
  przyjęcia i wyłożenia Raportu o stanie gminy za rok 2018 r*

  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości *- 24 maja
  2019r.*
  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
  o stanie gminy *-31 maja 2019r.
  *10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? *- w
  dyskusji nad raportem udział wziął pełny skład rady – 15 radnych*
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
  gminy? *– mieszkańcy nie brali udziału w debacie.
  *12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? *- 0*
  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? *- NIE*
  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
  czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
  *- NIE DOTYCZY*
  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
  wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? *- NIE DOTYCZY*
  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
  wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? *- NIE
  DOTYCZY*
  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
  wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie
  czasu? *- NIE DOTYCZY*
  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
  inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla
  ograniczenia? *- NIE DOTYCZY*
  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
  wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? *- NIE DOTYCZY*

  Z poważaniem,

  Andrzej Krak

  Sekretarz Gminy Jastków

  W dniu 2019-07-16 o 06:35, {{ email }} pisze:
  --
  Urząd Gminy Jastków
  ul. Chmielowa 3
  21-002 Jastków

  tel. 81 50 20 425
  mail: {{ email }}

  Załączniki

  • Odpowiedź_na_informacje_publiczną_Gmina_Jastków.pdf