Instytucja: 

KOMARÓWKA PODLASKA

 Monitoring: 

Raport o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.
  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOMARÓWKA PODLASKA

  Komarówka Podlaska, 2019-07-17

  Or. 1431.22.2019

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16
  lipca 2019 r., Gmina Komarówka Podlaska informuje, co następuje:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
  samorządzie gminnym?

  Rada Rady Gminy Komarówka Podlaska nie podjęła tego typu uchwały.

  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
  miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

  Nie dotyczy

  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

  Raport o stanie gminy liczy 99 stron.

  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
  Publicznej

  http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/komarowkapodlaska/5698.pdf

  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

  Raport został przygotowany opracowany przez sekretarza gminy przy współpracy
  z pracownikami poszczególnych stanowisk pracy

  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt
  wykonania usługi?

  Nie dotyczy.

  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
  to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
  przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

  Pierwszy raz raport został podany do publicznej wiadomości poprzez
  opublikowanie na BIP Urzędu Gminy w Komarówce Podlaskiej.

  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

  12.06.2019 r.

  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany
  raport o stanie gminy.

  27.06.2019

  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

  Podczas debaty głos zabrał 1 radny.

  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
  gminy?

  Do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy nie
  zabierali głosu - w określonym w zakroszeniu terminie mieszkańcy nie
  zgłosili chęci udziału w debacie.

  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

  Jak wyżej

  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

  Nie

  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy
  wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

  Nie dotyczy

  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
  wprowadzono - ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?

  Nie dotyczy

  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
  wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

  Nie dotyczy

  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
  wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

  Nie dotyczy

  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
  inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

  Nie dotyczy

  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
  wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

  Nie dotyczy

  Z poważaniem

  Elżbieta Zienkiewicz

  Sekretarz Gminy

  tel. 083 353-50-04

  Opis: 100px-POL_gmina_Komarówka_PodlaskaCOA.svg

  Załączniki

  • image001.png