Instytucja: 

KRAŚNIK

 Monitoring: 

Raport o stanie gminy

 Liczba listów: 

11

 Liczba spamu: 

1

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.
  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Zapraszamy do zarobienia dodatkowo w wolnym czasie minimum 100 euro za godzine. przez KRAŚNIK

  Drogi sprawa-13960,

  Szukamy pracowników do pracy zdalnej.

  Nazywam się Chris i jestem kierownikiem personalnym w dużej firmie międzynarodowej.
  Większość pracy możesz wykonać w domu, to jest z dowolnej odległości.
  Wynagrodzenie waha się w przedziale 3500-7000€.

  Jeżeli zainteresowała Cię ta oferta, to
  odwiedź naszą stronę

  Pozdrawiam,
  Kierownik personalny

 • Returned mail: see transcript for details przez KRAŚNIK

  The original message was received at Fri, 15 Nov 2019 15:04:04 +0100
  from bb115-66-106-198.singnet.com.sg [115.66.106.198]

  ----- The following addresses had permanent fatal errors -----
  <{{ email }}>

  ----- Transcript of session follows -----
  451 cb.bohem-net.cz: Name server timeout
  Message could not be delivered for 1 day
  Message will be deleted from queueV&#225;&#382;en&#253; jhjanes,

  Hled&#225;me zm&#283;stnance, kter&#225; by pracovali na d&#225;lku.
  Moje jm&#233;no je Mavis a jsem person&#225;ln&#237;m nana&#382;erem jeden&#233; velk&#233; mezin&#225;rodn&#237; spole&#269;nosti.

  V&#283;t&#353;inu pr&#225;ce m&#367;&#382;ete d&#283;lat z domova na d&#225;lku.

  Plat je 3500&#8364;-7000&#8364;.

  Pokud v&#225;s na&#353;e nab&#237;dka zaj&#237;m&#225;, nav&#353;tiv&#283; pros&#237;m
  Na&#353;e Str&#225;nky

 • Undelivered Mail Returned to Sender przez KRAŚNIK

  I'm sorry to have to inform you that your message could not
  be delivered to one or more recipients. It's attached below.

  For further assistance, please send mail to postmaster.

  If you do so, please include this problem report. You can
  delete your own text from the attached returned message.

  The mail system

  <{{ email }}>: Host or domain name not found. Name
  service error for name=cphegtd2-itn02.egmont.com type=AAAA: Host not foundReturn-Path: <{{ email }}>
  Received: from hes.trendmicro.com (unknown [10.36.141.74])
  by Prefilter-postMTA1.emailsecurity.trendmicro.eu (Postfix) with SMTP id 6138B59A849
  for <{{ email }}>; Thu, 16 Sep 2021 20:02:42 +0000 (UTC)
  Received: from teko-252-66.tecomunica.com.ni (unknown [143.202.252.66])
  by prefilter-premta1.muc1 (Postfix) with ESMTP id D09554E002E
  for <{{ email }}>; Thu, 16 Sep 2021 20:02:35 +0000 (UTC)

 • Re: Buy Viagra/Cialis/Levitra Online przez KRAŚNIK