Instytucja: 

KURÓW

 Monitoring: 

Raport o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.
  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o informację przez KURÓW

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie Raportu o stanie gminy, przesyłam odpowiedzi na zadane pytania:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu
  o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  Rada Gminy Kurów nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym.
  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? - nie dotyczy
  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

  Raport o stanie gminy Kurów za 2018 rok liczy – 109 stron
  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej

  http://bip.kurow.eu/bip/87_ugkurow/fckeditor/file/2019/Zarzadzenia/05-maj/Zarz_42-2019.pdf
  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

  Raport przygotowywali pracownicy Urzędu Gminy Kurów wraz z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy.
  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?

  Nie dotyczy
  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

  Raport o stanie Gminy Kurów za 2018 r. radni otrzymali w ustawowym terminie, łącznie
  z materiałami na komisję oraz Sesję Rady Gminy.

  W dniu 27 maja 2019 r. raport został również zamieszczony na stronie internetowej Gminy Kurów łącznie z zaproszeniem skierowanym do mieszkańców, do wzięcia udziału w debacie na temat raportu.
  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

  27 maja 2019 r.
  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.

  - 12 czerwca 2019 r.
  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

  W debacie na temat Raportu o stanie gminy, w obszernej wypowiedzi, wziął udział 1 radny.
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?

  Do zabrania głosu w debacie o stanie gminy nie zgłosił się żaden mieszkaniec.
  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? - JW.
  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? - NIE DOTYCZY
  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy) – NIE DOTYCZY
  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? - NIE DOTYCZY
  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? - NIE DOTYCZY
  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu? – NIE DOTYCZY
  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia? – NIE DOTYCZY
  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? – NIE DOTYCZY

  Z poważaniem

  Barbara Nowacka - Sekretarz Gminy Kurów

  ul. Lubelska 35
  24-170 Kurów

  tel. 81 88 75 007

  fax. 81 88 11 151