Instytucja: 

LUBARTÓW

 Monitoring: 

Raport o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.
  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację przez LUBARTÓW

  W dniu 2019-07-16 o 06:35, {{ email }} pisze:
  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na wniosek, informuję:

  1) Nie.

  2) Nie dotyczy.

  3) Raport o stanie Gminy Lubartów za 2018 rok liczy 78 stron.

  4)
  https://uglubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=349&p1=szczegoly&p2=1393582

  5) Raport o stanie Gminy Lubartów za 2018 rok przygotowali pracownicy
  Urzędu Gminy Lubartów.

  6) Nie dotyczy.

  7) Umieszczenie Raportu o stanie Gminy Lubartów za 2018 rok w Biuletynie
  Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu miny Lubartów.

  8) 30 maja 2019 r.

  9) 27 czerwca 2019 r.

  10) 0.

  11) 0.

  12) 0.

  13) Nie.

  14) Nie było ograniczeń.

  15) Nie było ograniczeń.

  16) Nie było ograniczeń.

  17) Nie było ograniczeń.

  18) Nie było ograniczeń.

  19) Mieszkańcy nie zabrali głosu w sprawie Raportu o stanie Gminy
  Lubartów za 2018 rok.

  Z poważaniem,
  Katarzyna Brzozowska
  Sekretarz Gminy Lubartów
  tel. (81) 854 59 07

  Urząd Gminy Lubartów
  ul. Lubelska 18A
  21-100 Lubartów
  tel. (81) 855 35 86