Instytucja: 

ŁASZCZÓW

 Monitoring: 

Raport o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
  2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
  3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
  4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
  5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
  6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
  7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
  8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
  9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.
  10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
  12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
  13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
  14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
  15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
  16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
  17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
  18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
  19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -Wniosek oinformację przez ŁASZCZÓW

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_klBeaAg.txt
 • Fwd: informacja dotycząca raportu o stanie gminy przez ŁASZCZÓW

  ------ Oryginalna wiadomość --------
  Od: "{{ email }}" <{{ email }}>
  Do: {{ email }}
  Data: 16 lipiec 2019 o 10:57
  Temat: informacja dotycząca raportu o stanie gminy

  Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 16 lipca 2019r. o udostępnienie
  informacji publicznej informuję, że:
  1) radni nie podejmowali uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
  raportu o stanie gminy,
  2) link - nie dotyczy,
  3) raport liczy 81 stron,
  4) link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej -
  https://umlaszczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=125
  5) raport opracowali pracownicy Urzędu Miejskiego w Łaszczowie,
  6) koszt opracowania raportu - nie dotyczy,
  7) pierwsze podanie raportu do publicznej wiadomości - zamieszczenie na stronie
  Biuletynu Informacji Publicznej,
  8) data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości - 30.05.2019r.
  9) Rada obradowała nad raportem o stanie gminy na sesji w dniu 14 czerwca 2019r.
  10) 1 radny zabrał głos w debacie nad raportem,
  11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie nad raportem - 0,
  12) 0 mieszkańców wypowiedziało się w debacie nad raportem,
  punkty 13-19 - nie dotyczy (nie wprowadzano żadnych ograniczeń czasowych, ani
  innych).

  Z poważaniem
  Danuta Piwkowska
  Insp.ds samorządowych i organizac.
  Urząd Miejski w Łaszczowie