Instytucja: 

SZCZAWIN KOŚCIELNY

 Monitoring: 

Raport o stanie gminy - jak jest tworzony?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie osoby miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI
  a) radni, podejmując uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym,
  b) wójt (burmistrz, prezydent miasta),
  c) urzędnicy, którym powierzono przygotowanie raportu,
  d) mieszkańcy w konsultacjach, debatach, podczas spotkań,
  e) pracownicy firmy zewnętrznej, którym powierzono przygotowanie raportu,
  f) inne osoby - jakie?
  g) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

  2. Jakie czynniki miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE JEDNEJ ODPOWIEDZI
  a) dostępność wskaźników, danych i informacji,
  b) treść raportu za 2019 rok i wcześniejszych raportów,
  c) inne czynniki - jakie?
  d) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

  3. Jakie działania podjął urząd, by zbadać, jakich danych w raporcie za 2020 r. oczekują mieszkańcy? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  a) przygotował i przeprowadził ankietę konsultacyjną,
  b) zorganizował fizyczne spotkanie/a z mieszkańcami,
  c) zorganizował spotkanie/a z mieszkańcami w Internecie,
  d) współpracował z organizacjami społecznymi,
  e) współpracował z radnymi,
  f) analizował, o co pytają mieszkańcy we wnioskach o informację publiczną,
  g) inne - jakie?
  h) nie podjęto żadnych działań.

  4. Jaka była rola radnych przy przygotowaniu raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  a) radni przygotowali uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym,
  b) radni aktywnie włączali się w dyskusję na temat raportu w czasie debaty,
  c) radni sami pozyskiwali dane do raportu,
  d) radni podpowiadali urzędnikom, co interesuje mieszkańców,
  e) radni sami pytali mieszkańców, co ich interesuje,
  f) inne - jakie?
  g) radni nie byli zaangażowani w przygotowanie raportu na żadnym etapie,

  5. Na jakie problemy napotkał urząd przy przygotowywaniu raportu za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  a) brak dostępu do danych i informacji,
  b) brak informacji zwrotnej od mieszkańców,
  c) brak zaangażowania się organizacji społecznych,
  d) trudności komunikacyjne – wytłumaczenie mieszkańcom czemu służy raport,
  e) niejasność po stronie urzędu, czemu służy raport,
  f) raport jest za długi i trudno zdecydować, z jakich treści zrezygnować,
  g) inne - jakie?
  h) urząd nie napotkał żadnych problemów.

  6. Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  a) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej,
  b) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd,
  c) informowano w radiu lub telewizji samorządowej,
  d) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
  e) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd,
  f) w mieście/gminie pojawiły się ogłoszenia i plakaty,
  g) informowano w inny sposób - proszę opisać jaki,
  h) nie informowano o tym mieszkańców.

  7. Czy podczas debaty nad raportem o stanie gminy za 2020 rok mogli zabierać głos także ci mieszkańcy, którzy nie zebrali co najmniej 20 lub 50 podpisów (Art. 28 aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym)?
  a) tak,
  b) nie,
  c) inna odpowiedź - jaka?

  Prosimy o przesłanie odpowiedzi na adres {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez SZCZAWIN KOŚCIELNY

  Szanowni Państwo
  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy
  w Szczawinie Kościelnym powiat Gostynin
  informuje:
  1. Jakie osoby miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie
  gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI
  b) wójt (burmistrz, prezydent miasta),
  c) urzędnicy, którym powierzono przygotowanie raportu,
  Raport opracowany został przez pracowników urzędu oraz jednostek
  organizacyjnych pod kierownictwem wójta gminy. po dyskusji nt.
  przedłożonego raportu mam wrażenie ,że niektórzy radni w ogóle go nie
  czytali.

  2. Jakie czynniki miały największy wpływ na zawartość raportu o
  stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE JEDNEJ ODPOWIEDZI
  a) dostępność wskaźników, danych i informacji,
  b) treść raportu za 2019 rok i wcześniejszych raportów,
  raport opracowany był na podstawie informacji danych wskaźników
  dostępnych w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych gminy,
  materiałem wyjściowym był raport za rok 2019 rozszerzony od dane , które
  nie były zawarte w roku 2019 oraz zawierał analizy i porównania.

  3. Jakie działania podjął urząd, by zbadać, jakich danych w
  raporcie za 2020 r. oczekują mieszkańcy? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH
  PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  f) analizował, o co pytają mieszkańcy we wnioskach o informację
  publiczną,
  W raporcie staraliśmy się opisać wszystkie działania jakie prowadził
  samorząd,realizację wszystkich programów, strategii i planów opisując je
  oraz ich realizację w 2020 roku .

  4. Jaka była rola radnych przy przygotowaniu raportu o stanie gminy za
  2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  g) radni nie byli zaangażowani w przygotowanie raportu na żadnym
  etapie,
  mam wrażenie że radni nie chcieli się angażować w przygotowanie tego
  dokumentu.

  5. Na jakie problemy napotkał urząd przy przygotowywaniu raportu za
  2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  h) urząd nie napotkał żadnych problemów.

  6. Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
  będzie można zabrać głos na temat treści raportu o stanie gminy za
  2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
  a) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
  Publicznej,
  b) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
  samorząd,
  Ze względu na ograniczenia epidemiologiczne nie mogliśmy informować
  mieszkańców gminy na spotkaniach i zebraniach Wójta Gminy.

  7. Czy podczas debaty nad raportem o stanie gminy za 2020 rok mogli
  zabierać głos także ci mieszkańcy, którzy nie zebrali co najmniej
  20 lub 50 podpisów (Art. 28 aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym)?
  b) nie,
  c) inna odpowiedź - jaka? ze względu na sytuację epidemiologiczną w roku
  bieżącym wypowiedz na temat raportu można było również przedłożyć w
  formie pisemnej.

  Z wyrazami szacunku.

  --
  Zbigniew Filipiak
  Sekretarz Gminy Szczawin Kościelny
  ul. Jana Pawła II 10, 09 - 550 Szczawin Kościelny
  tel.(0-24) 235-13-72 / (0-24) 235-13-46 tel.
  kom.724-350-410 fax:(0-24)235-13-66

  INFORMACJA O POUFNOŚCI
  Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
  podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o
  charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
  Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail
  przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest prawnie
  zabronione. Odbiorca korespondencji,
  który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie
  nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z
  poczty elektronicznej.
  ________________________________________________________

  Czy musisz drukować tę wiadomość? - Pomyśl o środowisku